Escola Sabàtica [1/2018] “Majordomia: les motivacions del cor” L1 pel dissabte 6.1.2018

MAJORDOMIA: LES MOTIVACIONS DEL COR. Vivim en un món ple de caos i egoisme. Fins i tot alguns que van a l’església pensen, inconscientment: “Què em pot oferir a mi?”. Algunes persones busquen la pau interior alhora que refusen ser responsables i creuen que l’espiritualitat sense obligacions és el camí pel qual han d’anar, mentre que altres estan disposats a donar una segona mirada als principis que la Bíblia planteja respecte a la identidad d’un majordom, i tot el que la majordomia podria significar per a ells. Volem ser majordoms que sàpiguen com viure, comportar-se i donar en un món de caos, de manera que, en darrera instància, visquem la nostra vida amb llibertat. Els diners sempre han estat un problema per al poble de Déu, i el consumisme modern no ajuda en res. L’estudi bíblic d’aquesta Escola Sabàtica tracta sobre l’administració de les nostres possessions, sobre la relació amb els diners i sobre les maneres en com ens relacionem amb Déu, com l’Amo de tot el que tenim.

Compartir:

Escola Sabàtica [4/2017] “Salvació només per la fe. L’Epístola de Pau als Romans” (Arxiu complet)

SALVACIÓ NOMÉS PER LA FE. L’EPÍSTOLA DE PAU ALS ROMANS.
L’Epístola de l’apòstol Pau als cristians de Roma conté un missatge revelador per a totes les generacions, ja que tots sentim la necessitat d’estar bé amb Déu. I d’això tracta la gran Epístola de Pau. És, més que tot, un poderós tractat sobre el pla de Déu per salvar els éssers humans per mitjà de Jesucrist.
L’estudi de l’Escola Sabàtica d’aquest trimestre ens mostra la veritat que hi podem trobar a Romans: “Tothom” qui accepti el regal de Déu per mitjà de la fe és salvat en Crist. Romans 11:32 (perquè Déu exerceixi “misericòrdia amb tothom”) ens assenyala que aquest “tothom” no vol dir que totes les persones es salvaran (com suggereix l’universalisme), sinó que Déu ha fet provisió perquè cada ésser humà que accepti el seu regal per mitjà de la fe abasti la salvació eterna.

Compartir: