Escola Sabàtica [4/2017] “Salvació només per la fe. L’Epístola de Pau als Romans” L1 pel dissabte 7.10.2017

SALVACIÓ NOMÉS PER LA FE. L’EPÍSTOLA DE PAU ALS ROMANS.
L’Epístola de l’apòstol Pau als cristians de Roma conté un missatge revelador per a totes les generacions, ja que tots sentim la necessitat d’estar bé amb Déu. I d’això tracta la gran Epístola de Pau. És, més que tot, un poderós tractat sobre el pla de Déu per salvar els éssers humans per mitjà de Jesucrist.
L’estudi de l’Escola Sabàtica d’aquest trimestre ens mostra la veritat que hi podem trobar a Romans: “Tothom” qui accepti el regal de Déu per mitjà de la fe és salvat en Crist. Romans 11:32 (perquè Déu exerceixi “misericòrdia amb tothom”) ens assenyala que aquest “tothom” no vol dir que totes les persones es salvaran (com suggereix l’universalisme), sinó que Déu ha fet provisió perquè cada ésser humà que accepti el seu regal per mitjà de la fe abasti la salvació eterna.

Compartir:

Escola Sabàtica [3/2017] “L’evangeli a Gàlates” (arxiu complert)

L’EVANGELI A GÀLATES. Fa cinc-cents anys, el món va experimentar un dels seus grans punts decisius. L’any 1517, un obscur monjo agustí a Wittenberg, Alemanya, va clavar 95 proposicions, o tesis, a la porta d’una reconeguda catedral. Les 95 tesis de Luter aviat van saltar el setge que separava el món acadèmic del món polític i de la pietat cristiana personal, i van provocar una revolució o Reforma, que no només va transformar el món occidental sinó a més, finalment, per mitjà de les missions mundials, va afectar al planeta sencer. Al cor de la nova comprensió de Luter es trobaven llibres bíblics com Gàlates i Romans, sobre els quals Luter havia estat donant conferències des 1515. “Aquests estudis –va escriure Roland Bainton– van demostrar ser per Luter el seu camí a Damasc”. Com Pau, el monjo agustí va canviar el seu enfocament orientat cap a la Llei per una religió centrada en la gràcia i en la creu de Crist. L’Epístola als Gàlates, amb la seva descripció d’evangelis en conflicte entre els primers creients cristians, va exposar a Luter els problemes bàsics del Nou Testament. Aquests temes són, cinc-cents anys després, encara centrals.

Compartir: