Escola Sabàtica [3-2017] “LO’evangeli a Gàlates” L02 pel dissabte 1.7.2017‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

L’EVANGELI A GÀLATES.
Fa cinc-cents anys, el món va experimentar un dels seus grans punts decisius. En 1517, un obscur monjo agustí en Wittenberg, Alemanya, va clavar 95 proposicions, o tesis, a la porta d’una reconeguda catedral.
Les 95 tesis de Luter aviat van saltar el setge que separava el món acadèmic del món polític i de la pietat cristiana personal, i van provocar una revolució o Reforma, que no només va transformar el món occidental sinó a més, finalment, per mitjà de les missions mundials, va afectar al planeta sencer.
Al cor de la nova comprensió de Luter es trobaven llibres bíblics com Gàlates i Romans, sobre els quals Luter havia estat donant conferències des 1515. “Aquests estudis –va escriure Roland Bainton– van demostrar ser per Luter el seu camí a Damasc”. Com Pau, el monjo agustí va canviar el seu enfocament orientat cap a la Llei per una religió centrada en la gràcia i en la creu de Crist.
L’Epístola als Gàlates, amb la seva descripció d’evangelis en conflicte entre els primers creients cristians, va exposar a Luter els problemes bàsics del Nou Testament. Aquests temes són encara centrals cinc-cents anys després.

Compartir:

Escola Sabàtica [2-2017] “Pastura les meves ovelles” (arxiu complert)

“PASTURA LES MEVES OVELLES” – 1a i 2a EPÍSTOLES DE PERE. Pere. Tan sols escoltar el seu nom, i ens arriba a la ment una sèrie d’episodis bíblics. El seu impetu en caminar sobre les aigües cap al Mestre (Mateu 14:28-31); la seva audàcia en reconèixer que Jesús és “el Crist, el Fill del Déu Vivent” (Mateu 16:16); el seu zel per defensar al Mestre que el va portar a tallar l’orella a Malcus (Joan 18:10), però que poc després es va convertir en covardia en negar tres vegades a Jesús (Mateu 26:69-75); i, per descomptat, la seva audàcia en predicar al Crist ressuscitat segons es registra en el llibre de Fets. Definitivament, Pere va ser el més destacat dels deixebles, de manera que les seves dues epístoles cobren a la nostra vista un valor incalculable. Aquest estudi analitza els escrits del veterà apòstol i presenta temes com ara: La salvació que obtenim per mitjà de Crist; el cristià i les seves relacions socials; el patiment; com han de comportar-se els líders de l’església; la segona vinguda de Crist. En estudiar durant aquest trimestre els escrits de Pere, tu i jo podrem apropar-nos a Crist, la Pedra viva, i arribar a ser nosaltres mateixos pedres vives i sacerdoci sant per al Senyor (1 Pere 2:4, 5). <www.recursosbiblics.com/wp-content/uploads/2017/03/ESCOLA-SABATICA-2-2017-PASTURA-LES-MEVES-OVELLES-L01.pdf>

Compartir: