“PASTURA LES MEVES OVELLES” – 1a i 2a EPÍSTOLES DE PERE. Pere. Tan sols escoltar el seu nom, i ens arriba a la ment una sèrie d’episodis bíblics. El seu impetu en caminar sobre les aigües cap al Mestre (Mateu 14:28-31); la seva audàcia en reconèixer que Jesús és “el Crist, el Fill del Déu Vivent” (Mateu 16:16); el seu zel per defensar al Mestre que el va portar a tallar l’orella a Malcus (Joan 18:10), però que poc després es va convertir en covardia en negar tres vegades a Jesús (Mateu 26:69-75); i, per descomptat, la seva audàcia en predicar al Crist ressuscitat segons es registra en el llibre de Fets. Definitivament, Pere va ser el més destacat dels deixebles, de manera que les seves dues epístoles cobren a la nostra vista un valor incalculable. Aquest estudi analitza els escrits del veterà apòstol i presenta temes com ara: La salvació que obtenim per mitjà de Crist; el cristià i les seves relacions socials; el patiment; com han de comportar-se els líders de l’església; la segona vinguda de Crist. En estudiar durant aquest trimestre els escrits de Pere, tu i jo podrem apropar-nos a Crist, la Pedra viva, i arribar a ser nosaltres mateixos pedres vives i sacerdoci sant per al Senyor (1 Pere 2:4, 5). <www.recursosbiblics.com/wp-content/uploads/2017/03/ESCOLA-SABATICA-2-2017-PASTURA-LES-MEVES-OVELLES-L01.pdf>

Escola Sabàtica [2-2017] “Pastura les meves ovelles” (arxiu complert)
Compartir: