L’ESPERIT SANT I L’ESPIRITUALITAT – CONEGUEM L’ESPERIT. El centre d’aquest estudi està enfocat en l’Esperit Sant i té la intenció d’explicar, clarificar i proporcionar un context històric, bíblic i teològic per comprendre la Persona i l’obra de l’Esperit. L’obra de Jesucrist en favor de la humanitat és l’eix de la història, la clau de la vida eterna; però l’obra de l’Esperit Sant és essencial per a l’obra del Fill. L’Esperit Sant és qui revela la vida i el ministeri de Jesús, per a que la comprenguin i l’abracin els qui d’una altra manera serien éssers humans irremeiablement pecadors. Que l’estudi d’aquestes lliçons ens condueixi a un major desig de capbussar-nos dins les pàgines de l’Escriptura, i descobrir quelcom de la grandiositat de l’obra de l’Esperit Sant en favor nostre i del món.
pdf icon ESCOLA-SABATICA-1-2017-GENER-MARÇ-LESPERIT-SANT-I-LESPIRITUALITAT.pdf

Escola Sabàtica [1-2017] “L’Esperit Sant i l’espiritualitat” (arxiu complert)
Compartir: