MAJORDOMIA: LES MOTIVACIONS DEL COR. Vivim en un món ple de caos i egoisme. Fins i tot alguns que van a l’església pensen, inconscientment: “Què em pot oferir a mi?”. Algunes persones busquen la pau interior alhora que refusen ser responsables i creuen que l’espiritualitat sense obligacions és el camí pel qual han d’anar, mentre que altres estan disposats a donar una segona mirada als principis que la Bíblia planteja respecte a la identidad d’un majordom, i tot el que la majordomia podria significar per a ells. Volem ser majordoms que sàpiguen com viure, comportar-se i donar en un món de caos, de manera que, en darrera instància, visquem la nostra vida amb llibertat. Els diners sempre han estat un problema per al poble de Déu, i el consumisme modern no ajuda en res. L’estudi bíblic d’aquesta Escola Sabàtica tracta sobre l’administració de les nostres possessions, sobre la relació amb els diners i sobre les maneres en com ens relacionem amb Déu, com l’Amo de tot el que tenim.

Escola Sabàtica [1/2018] “Majordomia: les motivacions del cor” – Arxiu complet
Compartir: