SALVACIÓ NOMÉS PER LA FE. L’EPÍSTOLA DE PAU ALS ROMANS.
L’Epístola de l’apòstol Pau als cristians de Roma conté un missatge revelador per a totes les generacions, ja que tots sentim la necessitat d’estar bé amb Déu. I d’això tracta la gran Epístola de Pau. És, més que tot, un poderós tractat sobre el pla de Déu per salvar els éssers humans per mitjà de Jesucrist.
L’estudi de l’Escola Sabàtica d’aquest trimestre ens mostra la veritat que hi podem trobar a Romans: “Tothom” qui accepti el regal de Déu per mitjà de la fe és salvat en Crist. Romans 11:32 (perquè Déu exerceixi “misericòrdia amb tothom”) ens assenyala que aquest “tothom” no vol dir que totes les persones es salvaran (com suggereix l’universalisme), sinó que Déu ha fet provisió perquè cada ésser humà que accepti el seu regal per mitjà de la fe abasti la salvació eterna.

Escola Sabàtica [4/2017] “Salvació només per la fe. L’Epístola de Pau als Romans” (Arxiu complet)
Compartir: