L’EVANGELI A GÀLATES. Fa cinc-cents anys, el món va experimentar un dels seus grans punts decisius. L’any 1517, un obscur monjo agustí a Wittenberg, Alemanya, va clavar 95 proposicions, o tesis, a la porta d’una reconeguda catedral. Les 95 tesis de Luter aviat van saltar el setge que separava el món acadèmic del món polític i de la pietat cristiana personal, i van provocar una revolució o Reforma, que no només va transformar el món occidental sinó a més, finalment, per mitjà de les missions mundials, va afectar al planeta sencer. Al cor de la nova comprensió de Luter es trobaven llibres bíblics com Gàlates i Romans, sobre els quals Luter havia estat donant conferències des 1515. “Aquests estudis –va escriure Roland Bainton– van demostrar ser per Luter el seu camí a Damasc”. Com Pau, el monjo agustí va canviar el seu enfocament orientat cap a la Llei per una religió centrada en la gràcia i en la creu de Crist. L’Epístola als Gàlates, amb la seva descripció d’evangelis en conflicte entre els primers creients cristians, va exposar a Luter els problemes bàsics del Nou Testament. Aquests temes són, cinc-cents anys després, encara centrals.

Escola Sabàtica [3/2017] “L’evangeli a Gàlates” (arxiu complert)
Compartir: